Gold Lens

  VLT: 11%
  CONDITIONS: SOL
  BASE LENS COLOR: BLÅ
Kontrastförstärkande lins för soligt väder med blått ljus från insidan. Näst mörkast linsen.